صورت مالی یک بانک دولتی برای اولین بار منتشر شد!

صورت مالی یک بانک دولتی برای اولین بار منتشر شد!

صورت مالی تلفیقی سال ۹۹ بانک ملی برای اولین بار منتشر شد.

به‌روزترین‌ها– امروز صورت‌های مالی بانک ملی برای اولین بار منتشر شد. بانک ملی در سال ۹۹ از محل سود تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری ۴۰۴۰۴ میلیارد تومان کسب درآمد کرده است که نسبت به سال ۹۸ حدودا ۲۳ درصد بیشتر شده است.

سود خالص بانک ملی در سال گذشته ۲۶۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۸ این رقم ۹۷ درصد کاهش داشته است. در سال ۹۸ سود خالص بانک ملی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.  همچنین زیان خالص بانک ملی ۶۵۴۷ میلیارد تومان و در سال ۹۸ حدود ۱۵۴۷۴ میلیارد تومان بوده است که این رقم ۵۷ درصد کمتر شده است.

بانک ملی از بانک مرکزی در سال گذشته مجموعا ۳۹۷۱۰ میلیارد تومان مطالبه داشته است و این رقم در سال ۹۸ حدودا ۲۳۰۶۷ میلیارد تومان بوده است مطالبات بانکی ملی در سال گذشته ۷۹ درصد بیشتر شده است.

مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در سهام و اوراق بهادار بانک ملی در سال گذشته ۲۳۹۴۴ میلیارد تومان بوده است. بانک ملی در سال گذشته ۹۰ درصد از سهام شرکت گروه توسعه ملی(وبانک) را خریداری کرده است. در فرابورس هم سال گذشته ۵ درصد از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را خریداری کرده است.