ایران چه سالی بیشترین بدهی خارجی داشته است؟

ایران چه سالی بیشترین بدهی خارجی داشته است؟

بررسی بدهی خارجی ایران از سال ۱۳۸۳ تا تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که این بدهی از ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳، به رقم هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

به‌روزترین‌ها– بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در برمی‌گیرد.

در این بین، بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۸۳ تا پایان تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که بدهی خارجی ایران از رقم ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳ به رقم هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین، بدهی خارجی ایران در این مدت به میزان ۶۷.۹ درصد کم شده است. البته، بیشترین میزان بدهی خارجی ایران در اسفندماه سال ۱۳۸۶ به رقم ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار ثبت شده است. 

همچنین، در اسفندماه سال ۱۳۹۳ بدهی خارجی ایران به ۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده که کمترین رقم ثبت شده از این بدهی در مدت زمان مورد بررسی بوده است. 

در ادامه می‌توانید ارقام بدهی خارجی ایران از فروردین سال ۱۳۸۳ تا تیر ماه سال ۱۴۰۱ را مشاهده کنید: 

ردیفسالمیزان بدهی خارجی در فروردین میزان بدهی خارجی در اسفند 
۱۱۳۸۳۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار ۱۶ میلیارد و ۸۳۱ میلیون دلار 
۲۱۳۸۴۱۶ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار ۲۴ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار 
۳۱۳۸۵۲۴ میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ۲۳ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار 
۴۱۳۸۶۲۴ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار 
۵۱۳۸۷۲۷ میلیارد و ۴۶۱ میلیون دلار ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار 
۶۱۳۸۸۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار ۲۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار 
۷۱۳۸۹۲۱ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار ۲۲ میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار 
۸۱۳۹۰۲۳ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار ۱۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار 
۹۱۳۹۱۱۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار هفت میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار 
۱۰۱۳۹۲هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار 
۱۱۱۳۹۳۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار پنج میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار 
۱۲۱۳۹۴پنج میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار هفت میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار 
۱۳۱۳۹۵هفت میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار هشت میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار 
۱۴۱۳۹۶هشت میلیارد و ۸۱۹ میلیون دلار ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار 
۱۵۱۳۹۷۱۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار 
۱۶۱۳۹۸۹ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار 
۱۷۱۳۹۹۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار هشت میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار 
۱۸۱۴۰۰هشت میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار هشت میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار 
۱۹۱۴۰۱هشت میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار (تیر ماه ۱۴۰۱) 
 منبع: ایسنا