سگ‌ها بیماری مالاریا را در افراد ردیابی می کنند

سگ‌ها بیماری مالاریا را در افراد ردیابی می کنند

تحقیقی جدید نشان می دهد سگ های آموزش دیده می توانند با بوییدن جوراب های افراد مبتلا به مالاریا، این بیماری را با صحت ۷۰ درصد تشخیص دهند.

موبنا – تحقیقات نشان می دهند سگ ها پس از آموزش با بوییدن جوراب های افراد می توانند ابتلای آنها به مالاریا را ردیابی کنند.
محققان متوجه شده اند سگ هایی که برای بوییدن آموزش دیده اند می توانند این بیماری مرگبار را با صحت ۷۰ درصد ردیابی کنند.
محققان دانشگاه دورهام امیدوارند این آزمایش غیرتهاجمی را برای تشخیص سریع بیماری و درمان آن به کار گیرند. در این پژوهش ۱۷۵ نمونه از بوهای مختلف پای کودکان ۵ تا ۱۴ ساله جمع آوری شد که جوراب های نایلونی استفاده کرده بودند. این کودکان در منطقه Upper River در گامبیا زندگی می کردند.
از سوی دیگر آزمایش ساده ای برای بررسی وجود انگل مالاریا در خون کودکان نیز انجام شد. در مرحله بعد نمونه های جوراب به مرکز خیریه Medical Detection Dogs در میلتون کینز منتقل شد. در آزمایشگاه دو سگ برای تمایز میان بوی کودکان مبتلا به مالاریا و کودکان سالم آموزش دیده بودند.
آزمایش ها نشان داده بود ۳۰ کودک مبتلا به مالاریا بودند و ۱۴۵ نفر دیگر سالم بودند. سگ ها توانستند به طور صحیح ۷۰ درصد نمونه جوراب های مبتلا به مالاریا و ۹۰ درصد نمونه های سالم را شناسایی کنند.

 منبع: مهر