سهمیه بنزین خودروها امشب شارژ می شود

سهمیه بنزین خودروها امشب شارژ می شود

ساعت ۲۴ امشب، سهمیه بنزین خودرو‌های ناوگان عمومی و شخصی شارژ می‌شود.

به‌روزترین‌ها– ساعت ۲۴ امشب، سهمیه بنزین خودرو‌های ناوگان عمومی و شخصی بدون تغییر نسبت به ماه‌های قبل، در کارت سوخت رانندگان خودرو شارژ می‌شود.

لازم به ذکر است قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه‌ای که ۶۰ لیتر ماهانه برای خودرو‌های شخصی در نظر گرفته شده است در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است.