بیمه دولتی ایران ۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد

بیمه دولتی ایران ۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد

حجم زیان انباشته شرکت دولتی بیمه ایران در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به‌روزترین‌ها– براساس صورت مالی تلفیقی شرکت دولتی بیمه ایران، حجم زیان انباشته این شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیمه دولتی ایران ۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد – اخبار بازار ایران

قابل ذکر است زیان انباشته بیمه ایران در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال گذشته تنها ۳۴۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

 منبع: نود اقتصادی