همکاری برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم با اصلاح فرآیندها بر مبنای توسعه فناوری اطلاعات
در دیدار مدیرعامل بیمه ایران با رییس کل دیوان محاسبات تأکید شد؛

همکاری برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم با اصلاح فرآیندها بر مبنای توسعه فناوری اطلاعات

مهندس حسن شریفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت سهامی بیمه ایران در دیدار با دکتر مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات با ارائه گزارشی از برنامه های در دست اجرای این شرکت برای گسترش خدمات‌رسانی مطلوب و آسان به مردم و اصلاح فرآیندهای قدیمی و فسادزا خواستار همکاری دو طرف و استفاده از آسیب شناسی های کارشناسی دیوان محاسبات کشور در این راستا شد.

به‌روزترین‌ها– رییس کل دیوان محاسبات کشور نیز با تاکید بر نیاز صنعت بیمه کشور به ارائه ابتکارات نوین، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای تحقق تحول دیجیتال در این صنعت را راهگشا دانست و افزود: حرکت در این راستا علاوه بر اینکه سبب اصلاح فرآیندهای فسادزا و افزایش سرعت و دقت در خدمات‌ می‌شود، رضایت و آسایش مردم را نیز در پی دارد و بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه کشور و رهبر این صنعت نقش مهمی در این راستا دارد.