فرار مالیاتی را سوت بزنید پاداش بگیرید

فرار مالیاتی را سوت بزنید پاداش بگیرید

سازمان امور مالیاتی دستورالعمل سوت زنی فساد و فرار مالیاتی و پرداخت پاداش را ابلاغ کرد.

به‌روزترین‌ها– سازمان امور مالیاتی دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی را به ادارات مالیات ابلاغ کرد.

در اجرای مقررات ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ چنانچه بر اساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان می تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می رسد اقدام نماید.

پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می باشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود؛ به منظور استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش فرار مالیاتی، حمایت از آنها در برابر آسیب های احتمالی و همچنین ایجاد انگیزه در اشخاص به منظور ارائه اطلاعیه های کتمان درآمد فعالان اقتصادی، دستورالعمل موضوع ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه حمایت و تشویق گزارش دهندگان فرار مالیاتی به جهت تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فرار مالیاتی به شرح زیر تدوین می گردد.

  متن کامل دستورالعمل پاداش سوت زنی فساد و فرار مالیاتی  را دریافت کنید.

 منبع: فارس