بیمه ایران طرح صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را آغاز کرد

بیمه ایران طرح صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را آغاز کرد

در آستانه فرارسیدن تعطیلات نوروزی و اعلام ستاد ملی کرونا مبنی بر موافقت با انجام سفرهای نوروزی با رعایت پروتکل های مربوطه، شرکت سهامی بیمه ایران، صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را ، از بیستم اسنفد ماه1400 آغاز کرد، هموطنان می توانند جهت خرید این بیمه نامه به شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.

به‌روزترین‌ها– به گزارش «به‌روزترین‌ها» به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، فاطمه برهمن مدیر کل بیمه ای اشخاص با اعلام این خبر افزود : تمامی اعضای خانواده شامل سرپرست، همسر، فرزندان، پدر ومادر سرپرست و پدر و مادر همسر می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند، این بیمه نامه، بدون محدودیت سنی و با  مدت یک ماهه، از ساعت 24 روز 20 اسفند 1400 شروع و تا ساعت 24 روز ‏‏20 فروردین1401خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد:  وقوع حوادث در زندگی روزمره، امری اجتناب ناپذیر است و همه ما هر روز با خطرات زیادی مواجه هستیم که با رفتن به سفر، ممکن است این خطرات تشدید شوند. در همین راستا  وبا هدف افزایش آرامش خانواده ها و اشاعه فرهنگ بیمه، بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده، در چهار طرح به شرح زیر با پوشش های  فوت ، نقص عضو دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر از اعضای خانواده و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده ارائه شده و هر یک از بیمه گذاران می توانند یکی از  این طرح ها را  به دلخواه برای  پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده خویش انتخاب نمایند.

پوشش بیمه ای بیمه نامهمبلغ تعهدات بیمه نامه ( بر حسب ریال  )                       
طرح اولطرح دومطرح سومطرح چهارم
فوت بر اثر حادثه برای هر نفر بیمه شده000‏/000‏/250000‏/000‏/500000‏/000‏/750000‏/000‏/000‏/1
نقص عضو و ازکارافتادگی دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر بیمه شده000‏/000‏/250000‏/000‏/500000‏/000‏/750000‏/000‏/000‏/1
هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل خانواده000‏/000‏/25000‏/000‏/50000‏/000‏/75000‏/000‏/100

مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده براساس هر یک از طرح های ارایه شده، به شرح زیر می باشند:

شماره طرحطرح اولطرح دومطرح سومطرح چهارم
مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده (ریال )000‏/50000‏/100000‏/150000‏/200