درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد افزایش یافت

درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد افزایش یافت

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است که بخشی از آن حاصل تورم و بخشی نیز به دلیل کوشش‌ سازمان مالیاتی بوده است.

به‌روزترین‌ها– به گزارش «به‌روزترین‌ها» به نقل از سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» درخصوص میزان درآمدهای مالیاتی و تغییرات آن نسبت به سال گذشته اظهار داشت: به دلیل افزایش فعالیت‌های مردم پس از کاهش کرونا و همچنین رشد قیمت‌ها، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به نسبت سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است. در همین راستا با افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز میسر خواهد شد.  

وی منظور به مقایسه سهم مالیات دریافتی در بخش مشاغل و حقوق بگیران اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مالیات دریافتی ما از حقوق بگیران دولتی و غیردولتی حدود دو برابر مالیات مشاغل است که در سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

منظور با بیان اینکه متوسط سرانه وصول مالیات از  بخش مشاغل ۵۰ میلیون ریال در سال است، دلیل پایین بودن این میزان را نبود اطلاعات کافی از مشاغل و درآمدهای مشمول آنان عنوان کرد و افزود: در سال آینده به دلیل رفع بخشی از مشکل فقدان اطلاعات کافی، افزایش درآمد در این بخش را پیش‌بینی می‌کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخش بزرگی از صاحبان مشاغل در حدود دو تا سه میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می‌کنند و به همین دلیل حس مردم در خصوص تبعیض بین مالیات حقوق بگیران و مشاغل، حسی به جا و صحیح است که بنا داریم با تکیه بر نظام مالیاتی داده محور و بهره‌گیری بیش از پیش از بانک اطلاعات و دیگر ابزارهایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، این روند را تصحیح کنیم.