سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد

بر اساس پاسخ سازمان امور مالیاتی به سازمان بورس، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.

به‌روزترین‌ها– با توجه به ابهامات در مورد آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ بر صندوقهای سرمایه‌گذاری، سازمان بورس پیگیر اظهار نظر صریح سازمان امور مالیاتی کشور شد.

مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.

رسانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد – اخبار بازار ایران

سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد
مالیات

 منبع: فارس