شیوع تورم به دارا و ندار

شیوع تورم به دارا و ندار

مرکز آمار ایران در گزارشی اولین تصویر تورم دهکی کشور را منتشر کرد. بر این اساس دهک اول درآمدی با ثبت تورم نقطه به نقطه ۳/ ۳۷ درصدی بالاترین افزایش سطح قیمت سبد مصرفی خانوار را تجربه کرد.

به‌روزترین‌ها– دهک‌های درآمدی ششم، هفتم و هستم نیز با ۹/ ۳۴درصد، پایین‌‌ترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کردند. تفکیک سبد مصرفی خانوار به گروه خوراکی‌‌ها و کالاهای غیرخوراکی و خدمات نشان می‌‌دهد که دهک دهم درآمدی با ثبت افزایش ۱/ ۴۵درصدی بالاترین تورم خوراکی‌‌ها، ‌‌آشامیدنی‌‌ها و دخانیات را به ثبت رسانده است؛ نکته قابل توجه این است که در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز دهک دهم درآمدی صدرنشین است و در اولین ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه معادل ۳/ ۳۴درصد را تجربه کرده است. تفاوت نرخ تورم میان دهک‌‌های درآمدی مختلف از تفاوت میان سبد کالا و خدمات مصرفی این دهک‌‌ها ناشی می‌‌شود؛ درحالی‌که سهم خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات در سبد دهک اول درآمدی به بیش از ۴۳درصد می‌‌رسد، این عدد برای دهک دهم درآمدی کمی بیشتر از ۱۷درصد است. رشد ناهمگون قیمت کالاها و خدمات و تفاوت سهم هر یکی از این کالاها از سبد دهک‌های درآمدی مختلف باعث می‌‌شود تا شاهد آن باشیم که شاخص قیمت‌‌ها برای دهک‌های مختلف اعداد متفاوتی را نشان دهد.

4 copy

تورم دهکی در آغاز بهار

مرکز آمار ایران در گزارشی اولین تصویر از تورم دهکی کشور را منتشر کرد. بر این اساس در فروردین ماه، دهک اول درآمدی شاهد بالاترین افزایش در شاخص قیمت‌‌ها بوده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه دهک اول درآمدی با ۵/ ۱درصد افزایش نسبت به اسفندماه، ۳/ ۳۷درصد به ثبت رسیده است. با بررسی جزئی‌تر آمارها می‌‌توان دریافت که دهک اول درآمدی در فروردین ماه شاهد تورم ۵/ ۴۳درصدی در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بوده است. از آن سو تورم کالاهای غیرخوراکی نسبت به ماه گذشته ۱/ ۰ درصد کاهش یافته و به سطح ۹/ ۲۹درصد رسیده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌‌دهد جایگاه بالاترین تورم نقطه به نقطه درفروردین ماه مربوط به دهک دهم درآمدی است. پردرآمدترین دهک درآمدی در اولین ماه سال جاری تورمی ۵/ ۳۶درصدی را به ثبت رساند. این عدد از افزایش ۸/ ۰درصدی این شاخص نسبت به ماه گذشته حکایت دارد. ارزیابی دقیق‌‌تر تورم نقطه به نقطه دهک دهم نشان می‌‌دهد که کالاهای خوراکی در فروردین ماه با رشد ۸/ ۲درصدی، تورمی معادل ۱/ ۴۵درصد را به ثبت رساند. از سوی دیگر تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۳/ ۳۴درصد رسید که افزایش اندکی را نشان می‌‌دهد.

در آن‌‌سوی جدول سه دهک درآمدی ششم، هفتم و هشتم درآمدی با ثبت تورمی یکسان معادل ۹/ ۳۴درصد پایین‌‌ترین تورم نقطه به نقطه را در میان دهک‌‌های درآمدی به ثبت رساندند. این عدد نسبت به تورم ۳۴درصدی اسفندماه، ۹/ ۰ درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.

تصویر ماهانه تورم دهکی

در میان شاخص‌‌های تورم، تورم ماهانه نیز حائز اهمیت زیادی است. براین اساس دهک اول درآمدی با ثبت افزایش قیمتی معادل ۷/ ۳درصد بالاتر از دیگر دهک‌‌های درآمدی ایستاد. از سوی دیگر دهک دهم درآمدی با ۲/ ۳درصد پایین‌‌ترین نرخ تورم ماهانه را در فروردین داشت.

در نهایت سومین شاخص تورم گزارش مرکز آمار، تورم میانگین ماهانه است. براساس این شاخص نیز دهک اول درآمدی بالاترین تورم را در فروردین تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم میانگین آن به ۷/ ۴۱درصد رسیده است. ازآن سو پایین‌‌ترین تورم میانگین سالانه را دهک نهم درآمدی با ۱/ ۳۸درصد به ثبت رسانده است.

چرایی تفاوت دهک اول و آخر

تفاوت قابل توجه میان تورم نقطه به نقطه، ماهانه و میانگین سالانه دهک‌‌های اول و دهم می‌‌تواند برای بسیاری سوال ایجاد کند که این تفاوت از کجا ناشی می‌‌شود و چرا دهک کم‌‌برخوردار فشار تورم را شدیدتر احساس می‌‌کند؟ پاسخ این سوال را باید در ترکیب سبد مصرف این دهک‌‌ها جست‌وجو کرد. تورم در میان کالاهای مختلف به‌صورت یکدست اعمال نمی‌‌شود و کالاها و خدمات هر یک به میزان مختلفی افزایش قیمت پیدا می‌‌کنند. در نتیجه این اتفاق طبیعی است که افرادی که مقدار بیشتری از کالاهایی مصرف می‌‌کنند که شاهد رشد قیمت بالاتری بوده‌‌اند، تورم را بیشتر از سایر افراد احساس می‌‌کنند.

 این مساله درباره دهک‌‌های درآمدی نیز صادق است. درحالی‌که سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد دهک اول سهمی بیش از ۴۳درصد دارد، در دهک درآمدی دهم تنها ۲/ ۱۷درصد است.

همین تفاوت موجب می‌‌شود تا رشد بالاتر قیمت کالاهای خوراکی، تورم بیشتری را به دهک‌‌های کم‌‌درآمدتر مانند دهک اول درآمدی تحمیل کند و بیش از سایر دهک‌‌ها متاثر شود. از طرفی سهم بالای دهک دهم موجب می‌‌شود تا اثر افزایش قیمت در کالاهای غیرخوراکی و خدمات تاثیر بیشتری در رشد این دهک درآمدی برجای بگذارد. آنچه از آمارهای منتشر شده برمی‌‌آید، تورم در آغاز سال جدید به کم‌‌برخوردارترین و پردرآمدترین دهک درآمدی کشور بیشتر از سایر دهک‌‌ها فشار وارد می‌‌کند و این مساله به ترکیب خاص سبد مصرف این دهک‌‌ها باز می‌‌گردد.

تصویر شاخص قیمت در سال جدید

در اولین روز اردیبهشت‌‌ماه مرکز آمار ایران تصویر اولین افزایش در شاخص قیمت‌‌ها در سال جدید را منتشر کرد. بر این اساس تورم که در ماه‌های اخیر روندی روبه کاهش داشت، ‌‌در فروردین تغییر فاز داد و افزایشی شد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه فروردین با ۹/ ۰درصد افزایش به ۶/ ۳۵درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ما ۱۴۰۱ به عدد ۶/ ۳۵درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۶/ ۳۵ درصد بیشتر از فروردین۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.  بررسی دقیق‌‌تر آمارها نشان می‌‌دهد تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در فروردین نسبت به اسفند شاهد رشدی ۷/ ۲درصدی بوده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه خوراکی‌‌ها از سطح ۷/ ۴۰درصدی در اسفند به ۴/ ۳۴درصد در فروردین‌‌ماه رسیده و روندی صعودی به خود گرفته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه روندی نزولی خود را ادامه داد و با ۱/ ۰درصد کاهش به ۳/ ۳۱درصد رسید.

تصویر تورم ماهانه فرودین

در آغاز سال جدید تورم ماهانه آغازی غافلگیرکننده داشت و با افزایش ۲درصدی نسبت به ماه قبل از ۳/ ۱درصد به ۳/ ۳درصد رسید. این رقم از مهر ماه سال ۹۹ بی‌‌سابقه است و بالاترین تورم در ۶ماه گذشته به شمار می‌‌رود. مهم‌ترین نکته تورم ماهانه افزایش قابل توجه تورم ماهانه کالاهای خوراکی است که از سطح ۷/ ۱درصدی اسفندماه به ۹/ ۴درصد در فروردین ماه رسیده است. رشد تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز قابل توجه بوده و از سطح ۱/ ۱درصدی اسفندماه به ۵/ ۲درصد در فروردین رسیده است.

به دنبال بهبود فضای مذاکرات در نیمه دوم سال گذشته، انتظارات تورمی روندی کاهشی را طی کرد و تورم دوره‌‌ای نزولی را پشت سر گذاشت. این مساله در کاهش سرعت رشد متغیرهای پولی کشور نیز منعکس شده است؛ اما با نامطمئن شدن فضای مذاکرات هسته‌‌ای، انتظارات تورمی بار دیگر شاخص قیمت‌‌ها را در موقعیت افزایش قرار داده است.

 منبع: دنیای اقتصاد