تخلف ۶ بانک در افزایش خلق نقدینگی

تخلف ۶ بانک در افزایش خلق نقدینگی

میر عمادی گفت:طبق بررسی‌های انجام شده ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ موسسه اعتباری، سپرده بانکی خود را افزایش داده اند.

به‌روزترین‌ها– میرعمادی گفت: سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی از سال ۹۹ به تصویب رسیده است .هدف اصلی این سیاست کنترل خلق نقدینگی بانک ها از طریق رشد ترازنامه است .همچنین میزان  تورم  در کشور هم تا به الان از این طریق کنترل  می شود.

به گفته مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در بخشنامه ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد.

او می گوید: اجرای این طرح در زمینه اقتصاد باعث جلوگیری در خلق نقدینگی و مهار تورم است. طبق بررسی های انجام شده تاکنون ۶بانک در ماه گذشته و هم تاکنون ۹   موسسه اعتباری، سپرده بانکی خود را افزایش داده اند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد.

 منبع: باشگاه خبرنگاران