هزینه وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن افزایش یافت

هزینه وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن افزایش یافت

هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن با رشد قیمت اوراق حق‌تقدم به حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به‌روزترین‌ها– اواسط ماه جاری میانگین قیمت اوراق حق تقدم مسکن حدود ۹۹ هزار تومان بود و متقاضی وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن در تهران باید حدود ۹۶ میلیون تومان اوراق تسه خریداری می‌کرد.

 این در حالی است که قیمت هر برگ اوراق حق تقدم مسکن (تسه) امروز به حدود ۱۰۴ هزار تومان افزایش یافته است.

بر این اساس قیمت تسه ۰۰۰۷ (مهرماه ۱۴۰۰) حدود ۱۰۴ هزار تومان است. قیمت تسه مرداد ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۵ هزار تومان، تسه آبان‌ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ هزار تومان و قیمت تسه بهمن ماه سال ۹۹ حدود ۱۰۳ هزار تومان است.

با احتساب قیمت امروز اوراق حق تقدم مسکن، متقاضی وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن باید حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید تسه هزینه کند. به عبارت دیگر حدود ۳۸۰ میلیون تومان از وام خرید مسکن برای متقاضی باقی می‌ماند.

 منبع: تسنیم