متوسط قیمت مسکن تهران ۵۰ میلیون تومان شد

به‌روزترین‌ها– بر اساس آمار مرکز آمار ایران در آذرماه امسال  منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 1071144 هزار ریال بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 256392 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

در آذر ماه 1401 شاخص قیمت آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران به عدد 174.3 رسیده است که نسبت به ماه قبل (167.4)، 4.1 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

در آذر ماه 1401 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 4.1 درصد بوده است. تورم ماهانه آذر ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (5 درصد)، 0.9 واحد درصد کاهش داشته است.

در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران به عدد 52.1 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (50 درصد) 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

نرخ تورم سالانه آذر ماه 1401 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 37.1 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(35 درصد)، 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.

در آذر ماه 1401 متوسط وزنی و حسابی  قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق 22گانه شهر تهران به ترتیب به 504476 و 484543 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 1071144 هزار ریال بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 256392 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده ­اند.

مرکز آمار ایران ,
مرکز آمار ایران ,
مرکز آمار ایران ,
مرکز آمار ایران ,
 منبع: تسنیم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا