عملکرد مثبت دولت بدون شعار اقتصادی

عملکرد مثبت دولت بدون شعار اقتصادی

اصولگرایان قبل از انتخابات چنان دم از برنامه می‌زدند که گویا پدر برنامه نویسی توسعه در جریان سیاسی متولد شده است.آنها مدعی بودند که روند توسعه کشور را مطالعه کرده و قصد دارند گفتمانی را در کشور ترویج دهند که محرومان رضایت کامل از عملکرد دولت داشته باشند.

به‌روزترین‌ها– یاران انتخاباتی دولت فعلی در آن مناظره‌ها دائما اعلام می‌کردند که می‌توان سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد، می‌توان سالانه یک میلیون مسکن ساخت، می‌توان رشد اقتصادی ایران را به رغم تحریم‌ها مثبت کرد ، می‌توان از شتاب تورم کاست و میزان تورم را تک رقمی کرد و ده‌ها می‌توان دیگر.

البته بعدها برخی از این وعده را پس گرفتند و اعلام کردند رئیس جمهور چنین وعده‌ای نداده است اما در خاطر داریم که گفتند که دولت محرومان 7 هزار صفحه برنامه دارد اما امروز خود وعده دهندگان ازآن برنامه‌ها عدول کرده‌اند. دولت‌ها در دو سال اول راهبردهای مختلف در حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مشخص می‌شود اما ظاهرا در این دولت بعد از دو سال از گذشت آن در حال تکذیب آنچه وعده داده بودند هستند.

امروز هر چهار رقیب ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات در دولت وی حضور دارند و قول‌هایی دادند و متن و صوت آنها موجود است. اگر آنچه می گفتند پشتوانه‌ای نداشت باید معلوم گردد که چرا وعده‌هایی می‌دادند‌؟ دو سال از در قدرت قرار گرفتن این دولت گذشته اما هیچ برنامه‌ای را ارائه نمی‌دهند.

محمد خاتمی بدون هیچ شعار اقتصادی رئیس جمهور شد اما بعد از دو سال با تشکیل گروه‌های کارشناسی طرح ساماندهی اقتصادی را ارائه کرد. آن طرح بسیار راه گشا بود و مشاهده کردیم که آن دولتی که شعار اقتصادی نداد در حوزه‌های اقتصادی موفق بوده است اما این دولت از کارشناسان مختلف برای ایجاد یک برنامه منسجم دعوت نمی کند تا یک برنامه راهبردی برای عبور از شرایط اقتصادی کشور ارائه دهد.

دولت در زمینه‌های اقتصادی با عملکرد منفی روبروست این در حالی است که برای عبور از شرایط باید یک برنامه و متن و چارچوب وجود داشته باشد.

 منبع: آرمان ملی