کاهش ۵.۸درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در تهران/ تورم سالانه ۸۶.۳درصد شد

به‌روزترین‌ها– گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است: در آبان ماه ١٤0٢ شاخص قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨٢,٥ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٧٨.٣)، ١.٥ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آبان ماه ١٤0٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٥ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (0.٦ـ درصد)، ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آبان ماه ١٤0٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ٦٨,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٧٤.٥ درصد) ٥.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤0٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨٦,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨٥.٦ درصد)، 0.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به‌تفکیک منطقه

در آبان ماه ١٤0٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش‌رفته در شهر تهران به‌ترتیب به ٨0٦٨0٥ و ٧٧٥٨٢٢ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ١٥٦٧٩٨٦ هزار ریال بیشترین و منطقه ٢0 با متوسط وزنی قیمت ٤0٧٨٤٩ هزار ریال کمترین قیمت را بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: تسنیم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا