سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی از ۱۸.۵ میلیارد دلار گذشت

سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی از ۱۸.۵ میلیارد دلار گذشت

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی اعلام کرد سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان سه ماهه سوم ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی به بیش از ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

به‌روزترین‌ها– بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ برابر با ۱۸ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار بوده است. سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و موسسات نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ با رشد ۷ درصدی مواجه شده است.

در پایان سه ماهه سوم ۲۰۲۱ کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی ۱۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار اعلام شده بود.

از کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ بالغ بر ۹ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار نزد بانک‌های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیربانکی قرار داشته است.

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از نگهداری ۴۰ درصدی سپرده‌های خارجی ایران برابر با ۷ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار در قالب یورو خبر داده است. سهم دلار ۲۷۰ میلیون دلار و ین ژاپن ۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ نیز با رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار رسیده است. تعهدات ایران نزد این بانک‌ها در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار بوده است.

از کل تعهدات ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۲۸ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌ها بوده است. همچنین ۱ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار از تعهدات ایران در قالب یورو و ۹ میلیون دلار در قالب دلار بوده است.

بر اساس این گزارش کل مراودات مالی ایران با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان سه ماهه سوم ۲۰۲۲ با رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و به ۲۰ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار رسیده است. در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ مراودات خارجی ایران ۱۸ میلیارد و ۹۰۹ میلیون دلار گزارش شده بود.

مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر «بازل» در سوییس می‌باشد و گزارش‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود.

در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴ کشور دنیا که عمدتاً اروپایی هستند عرضه می‌شود.

 منبع: ایرنا