مزایده ۱۸۰۰ میلیارد تومانی املاک مخابرات

مزایده ۱۸۰۰ میلیارد تومانی املاک مخابرات

ارزش پایه املاک عرضه شده در جدیدترین مزایده شرکت مخابرات ایران بیش از هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان است.

به‌روزترین‌ها– مخابرات ایران لیست بلندی از املاک خود را برای مزایده گذاشته است که براساس محاسبات نشان می‌دهد ارزش پایه این املاک عرضه شده در جدیدترین مزایده این شرکت بیش از هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان است.

مزایده ۱۸۰۰ میلیارد تومانی املاک مخابرات
 منبع: نود اقتصادی