قطعات بی کيفيت و قاچاق خودرو بلای جان مردم

قطعات بی کيفيت و قاچاق خودرو بلای جان مردم

رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران با انتقاد از اينکه هنوز بحث استاندارد قطعات براي ما نامفهوم است گفت: مي گويند اين قطعه استاندارد است؛ اما در عمل وقتي در خودرو استفاده مي شود هيچ استانداردي را رعايت نمي کنند. مدام مصرف کنندگان از نصب قطعات در خودروهاي خود گله مند هستند و ما هيچ پاسخي نمي توانيم به آنها بدهيم.

به‌روزترین‌ها– عليرضا نيک آيين، رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران با مثبت اعلام کردن اجراي طرح مبارزه با کالاهاي قاچاق و تقلبي در بازار گفت: درحال حاضر حجم زيادي از قطعات موجود در بازار بي‎کيفيت قاچاق و تقلبي است که بايد در اين رابطه اقدامات لازم صورت گيرد تا مردم دچار مشکل نشوند.

وي با بيان اينکه البته هيچ بسترسازي لازمي براي اجراي اين طرح در بازار صورت نگرفته است، افزود: در حال حاضر بسياري از فروشندگان با قطعاتي روبه رو هستند که چندين سال است در انبار آنها وجود دارد و هنوز به فروش نرسيده است. واحدهاي نظارتي از طريق کدام ابزار مي توانند تشخيص دهند که اين قطعه قاچاق است.

رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران با انتقاد از اينکه هنوز بحث استاندارد قطعات براي ما نامفهوم است گفت: مي گويند اين قطعه استاندارد است اما در عمل وقتي در خودرو استفاده مي شود هيچ استانداردي را رعايت نمي کنند. ما به چه زبان بگوييم که استانداردهايي که بر روي قطعات درج مي شود فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني دارد. مدام مصرف کنندگان از نصب قطعات در خودروهاي خود گله مند هستند و ما هيچ پاسخي نمي توانيم به آنها بدهيم.

نيک آيين تصريح کرد: هفته گذشته وزارت صنعت از ما دعوت کرد تا نظرات خود را در رابطه با اين طرح اعلام کنيم. در اين جلسه گفتيم چرا هيچ بسترسازي لازم براي اجراي موفق طرح صورت نگرفته است. با تصميمات احساسي و لحظه اي نمي توان بازار را کنترل کرد. چرا در طرح بحث کمک فنر و باطري اعلام شدهدرحاليکه تسمه تايم ترمز و لنت از قطعات مهم خودرو به شمار مي آيند که اگر بي کيفيت باشند حادثه هاي زيادي را در جاده ها به وجودخواهند آورد.

وي اضافه کرد: بايد از تصميمات غيرکارشناسي جلوگيري کنيم. بايد تکليفمان را بدانيم. دولت بايد قبل از اجرايي شدن اين طرح از فروشندگان، موجودي هاي انبار را مي خواست. با درج موجودي انبارها در سامانه قطعات تقلبي و قاچاق به راحتي قابل تشخيص بودند؛ اما در شرايط فعلي با کدام ابزار مي خواهند با قطعات قاچاق مقابله کنند. چرا هيچ همفکري با اصناف جهت اجراي طرح ها انجام نمي شود.