استخوان سودجویان لای زخم معیشت

استخوان سودجویان لای زخم معیشت

بسته‌بندي و عرضه استخوان آن هم با مجوز سازمان دامپزشکي از سوي يکي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اخيرا با واکنش‌هاي زيادي مواجه شده است.

به‌روزترین‌ها– در رابطه با استخوان‌فروشي اگرچه قلم پيش از اين در واحدهاي صنفي سابقه داشته اما متقاضيان اين محصول از آن براي ارتقاي کيفيت و بهبود بخشيدن به طعم غذا استفاده مي‌کردند و خريد آن نيز تنها به استخوان‌هاي ران يا همان قلم محدود مي‌شد موضوعي که متأسفانه در محصول بسته‌بندي شده اين فروشگاه استخوان‌هاي استفاده شده راسته و دنده بوده که اساسا جايگاهي در سفره غذايي ايراني‌ها ندارد. در اين رابطه آنچه انتظار مي‌رود دولت و مسئولان با نظارت بر بازار و واحدهاي فروشگاهي از تکرار چنين موضوعاتي که با هدف سودجويي صورت مي‌گيرد جلوگيري کنند.

خريد گرمي گوشت قرمز

محمد عزيزنژاد فعال حوزه گوشت قرمز در اين خصوص گفت: گراني گوشت سفيد و قرمز موجب شده تا مردم به جاي خريد کيلويي گوشت به خريد گرمي گوشت قرمز روي بياورند همچنين مشتريان زيادي دارم که به جاي حذف کامل گوشت قرمز از سبد خريدشان به مقدار بسيار ناچيز آن را خريد مي‌کنند. بيشتر اين مشتريان هم والديني هستند که براي تامين پروتئين بدن کودکانشان ناچار به خريد گرمي گوشت معمولا زير 500 گرم هستند.

سير خبر از گشنه ندارد

عليرضا مناقبي، کارشناس اقتصادي درخصوص روي آوري مردم به خريد استخوان گوشت به جاي گوشت و تبعات آن به «آرمان ملي» گفت: معيشت مردم سخت شده که ناچارند براي تامين غذا و انرژي موردنيازشان که نمي‌توانند از طريق گوشت کسب کنند به خريد استخوان رو بياورند، چراکه مردم با وضعيت فعلي درآمدي و محاسبه هزينه‌هاي زندگي به سختي مي‌توانند معيشت خود را تامين کنند بنابراين تامين گوشت با حجم درآمدي فعلي مردم همخواني ندارد و بسيار سخت است. او در مورد اظهارات برخي مسئولان که اين پديده را امري جديد نمي‌دانند و مدعي‌اند که از قبل هم وجود داشته است گفت: اين اظهارات تنها توجيه وضع موجود است و اگر هم درگذشته قلم گوسفند در بازار موجود بود محدود به قشر خاصي بود و گروه قليلي از مردم خواستار آن بودند که آن هم به صورت فروش گسترده در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نبود و تنها در مواردي در برخي از قصابي‌ها پيدا مي‌شد اما با گوشت کيلويي 200 هزار تومان مسلم است که اقشار زيادي از جامعه توان خريد آن را ندارند و اقدام به حذف اين گروه از سبد غذايي خود مي‌کنند. مناقبي بيان کرد: متأسفانه اظهارات برخي مسئولان ذي ربط به نحوي است که انگار به مغازه براي خريد مراجعه نکرده‌اند که خبر از قيمت‌ها ندارند. زندگي در شرايط فعلي سخت است و از لحاظ اقتصادي مردم از ناعلاجي و براي آنکه شرمنده خانواده خود نشوند مجبور به تامين ديگر محصولات گوشت مانند استخوان گوساله يا مرغ مي‌شوند اين مساله تلنگري براي مسئولان است که هرچه زودتر به فکر کاهش مشکلات معيشتي مردم باشند. اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: درست گفته‌اند که سير از حال گشنه خبر ندارد و اگر برخي چنين صحبت‌هايي مي‌کنند قطعا سير هستند بنابراين بايد فکري براي مشکلات شود. مناقبي اظهار کرد: تازماني که با قيمت‌هاي دستوري بخواهيم کار را مديريت کنيم اوضاع همينگونه خواهد بود لذا عرضه و تقاضا بايد تنظيم‌گر بازار باشد نه ستاد حمايت از مصرف کننده که البته کار مفيدش مي‌تواند نظارت صحيح باشد نه آنکه زنجيره توليد و مصرف کشور به دست اين سازمان يا آن سازمان باشد بنابراين تامين مايحتاج مردم بايد در رقابت عرضه و تقاضا تعيين شود و مسئولان بايد قوانيني تهيه کنند که خود مجري آن نباشند.

استخوان فروشي پديده جديدي نيست!

منصور پوريان رئيس شوراي تامين کنندگان دام کشور در اين باره گفت: استخوان فروشي پديده جديدي نيست و پيش از اين نيز وجود داشته و اکنون شکل عرضه بهداشتي‌ آن در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بيشتر شده است و براساس تعاريف سازمان دامپزشکي کشور که مبناي آن قوانين سازمان بهداشت جهاني دام است همه بخش‌هاي قابل مصرف يک دام از جمله استخوان همانند گوشت است و مي‌تواند مورد مصرف مردم قرار گيرد و طبق قوانين سازمان دامپزشکي اگر در بازار تقاضا براي مصرف نوع خاصي از گوشت قرمز يا سفيد وجود داشته باشد و شرايط بهداشتي و سلامت آن حفظ شود، بسته‌بندي و عرضه آن مشکلي ندارد. به گفته او مصرف آلايش دامي از جمله استخوان در کشور از گذشته به شکل فله انجام مي‌شده است و مصرف استخوان در پخت غذاي ايران امري متداول است که از پرمصرف‌ترين آنها مي‌توان به استفاده قلم در تهيه سوپ يا استفاده از دنده گوسفندي در پخت قرمه سبزي اشاره کرد و عرضه استخوان گوسفندي يا گاوي در فروشگاه‌ها به شکل بسته‌بندي و با مجوز دامپزشکي مي‌تواند به معني حرکت به سمت عرضه بيشتر بهداشتي آلايش دامي از جمله استخوان باشد.

 منبع: آرمان ملی