تغییرات قیمت خانه در نیمه اول امسال اعلام شد

تغییرات قیمت خانه در نیمه اول امسال اعلام شد

بررسی آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از ابتدای سال جاری تا شهریور نشان می‌دهد که در این مدت هر متر خانه در تهران حدود ۲۶ درصد گران شده است.

به‌روزترین‌ها– بانک مرکزی هر ماه متوسط قیمت هر متر خانه در تهران اعلام می‌کند که بررسی این آمار در بازه شش ماهه سال جاری بیانگر این است که متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از ۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان در فروردین ماه به ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان در شهریور ماه رسیده است.

بنابراین، این آمار نشان می‌دهد که هر متر خانه در تهران از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه حدود ۲۶ درصد گران شده است.

این در حالی است که در شش ماهه سال گذشته قیمت هر متر خانه در تهران فقط ۸.۱ درصد گران شده بود.

متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان در فروردین سال گذشته به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۴۰۰ تومان در شهریور ماه رسیده بود.

ردیفماهقیمت هر متر خانه
۱فروردین۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان
۲اردیبهشت۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان
۳خرداد۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان
۴تیر۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۰۰ تومان
۵مرداد۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان
۶شهریور۴۳ میلون و ۲۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان
 منبع: ایسنا