ریزش ۵۴ میلیونی قیمت تارا در بورس کالا

ریزش ۵۴ میلیونی قیمت تارا در بورس کالا

تارا در معامله امروز بورس کالا نسبت به معامله قبل ریزش ۵۴ میلیون تومانی قیمت را داشت.

به‌روزترین‌ها– امروز ۲۰۰۰ دستگاه تارا دستی سفید در بورس کالا معامله شد، میزان عرضه ۲۰۰۰ دستگاه و تقاضای آن ۲۵۲۲ دستگاه بوده و ۲۰۰۰ دستگاه در بورس معامله شد، قیمت پایه ۲۵۶،۵۰۰ میلیون تومان بوده و قیمت کشف شده ۳۵۱،۲۷۴ میلیون تومان بوده و تاریخ تحویل ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ خواهد بود، تارا دستی در عرضه قبلی (۲۳ آذر) با قیمت میانگین ۴۰۵،۳۹ میلیون تومان فروخته شده بود.

 منبع: مهر