تخلف تامین اجتماعی در برقراری بیمه کارگران ساختمانی با وجود دریافت حق بیمه

تخلف تامین اجتماعی در برقراری بیمه کارگران ساختمانی با وجود دریافت حق بیمه

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی از اسفند ماه حق بیمه کارگران ساختمانی را از کارفرمایان دریافت می کند اما هنوز کارگری بیمه نشده است.

به‌روزترین‌ها– هفته گذشته بود که محمدرضا پورابراهیمی،نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: موادی که در سال گذشته در خصوص سازوکار حق بیمه کارگران ساختمانی تصویب کردیم، سبب ایجاد مشکل برای فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در سراسر کشور شد. البته با همکاری و هماهنگی نایب رئیس مجلس طرح اصلاح آن تدوین شده و هم اکنون به صورت دو فوریتی در نوبت اعلام وصول است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته است و شهرداری‌ها نیز دچار مشکل شدند. البته کمیسیون‌های عمران و اجتماعی با کلیات آن موافق هستند و از رئیس جلسه می‌خواهم با توجه به اینکه این اصلاحیه سبب خواهد شد گره از کار مردم باز شود، اعلام وصول شود تا بتوانیم مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط را حل کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه مذکور برای حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط در حال بارگذاری در سامانه است و نمایندگان آن را امضا کرده تا هر چه سریعتر اعلام وصول شده و به کمیسیون ارجاع شود.

*تأمین اجتماعی حق بیمه از کارفرما دریافت می کند اما کارگر را بیمه نمی کند

هادی ساداتی,نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره  طرح دو فوریتی درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت:ظاهراً‌طرح ایراداتی داشته است که در راستای اعتراض کارفرمایان با قید دو فوریت به مجلس رفته است. می دانم که مورد اعتراض کارفرمایان است.

 ساداتی با بیان اینکه تأمین اجتماعی در راستای بیمه کارگران ساختمانی کاری نکرده است گفت: حق بیمه از کارفرمایان دریافت شده است اما اجرای بیمه کارگری صورت نگرفته است. هنوز کارگری بیمه نشده است, اما حق بیمه از کارفرمایان اخذ شده است. تأمین اجتماعی قانون گریز است.

وی بیان کرد:از کل کارگران ساختمانی در کشور، کمتر از 500هزار نفر بیمه پردازی می‌کنند و بین600هزار نفر در نوبت انتظار برای بیمه تامین اجتماعی هستند.

 ساداتی بیان کرد:سازمان تامین اجتماعی ظلم آشکاری را در حق کارگران ساختمانی دارد و از کنار بیمه کارگران ساختمانی آورد زیادی برای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور مهمترین مسئله کارگران ساختمانی را بیمه خواند و گفت: از اسفند ماه حق بیمه از کارفرمایان دریافت می شود اما وضعیت بیمه کارگران تغییری نکرده است.

 وی بیان اینکه گرانی مصالح ساختمانی شرایط کاری را برای کارگران دشوار کرده است افزود:هیچ دستگاهی متولی کنترل تورم در کشور نیست که بتواند وضعیت مسکن را مدیریت کند تا شاید مشکل کارگران ساختمانی هم حل شود. کارگران ساختمانی به دلیل گرانی مسکن و رکود در این بخش مدت زمان زیادی بیکار هستند و برای تأمین معاش خود به سمت مشاغل دیگری از جمله دستفروشی و مشاغل کاذب رو می آورند.

 ساداتی با بیان اینکه زمانی سهام عدالت به اسم کارگران ساختمانی آغاز شدافزود:مطابق گزارش های میدانی حدود 30تا40درصد کارگران ساختمانی سهام عدالت ندارند وبرای احقاق حقشان دستشان به هیچ کجایی بند نیست.

 منبع: تسنیم