میانگین مصرف روزانه بنزین کشور ۱۲۰ میلیون لیتر است

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور ۱۲۰ میلیون لیتر است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر است که میزان تولید در ایام پیک سال جوابگوی مصرف نیست.

به‌روزترین‌ها– شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در برنامه تهران ۲۰ گفت: ناترازی در وضعیت تولید و مصرف بنزین در کشور  از ابتدای امسال در برخی از مقاطع وجود داشته است.  در ۷ماه گذشته در برخی از  مقاطع  طبق پیش بینی  دولت واردات بنزین داشتیم به طوری که در شهریور  ماه و ابتدای امسال تا ۱۴۴ میلیون لیتر مصرف داشته ایم.

وی ادامه داد: ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز مصرف داریم که مجموع تولید بنزین ما به صورت میانگین در سال پاسخگوی میزان مصرف نیست.

شریعتی گفت: از طریق تهاتر با نفت، بنزین وارد می کنیم و این روند  تا دو سه سال آینده و تا زمانی که برخی از پالایشگاه ها به بهره برداری برسند  ادامه دارد چراکه شیب افزایشی مصرف داریم و ناکارآمدی در مدیریت سوخت در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه  در سال  ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با تخصیص بنزین به هر کد ملی مخالفت شد گفت:  همه مردم به حامل های انرژی در حوزه برق، گاز  دسترسی دارند و الگوی مصرف در این بخش تعیین شده به طوری که  ۷۵ درصد الگوی مصرف ،  یارانه در نظر گرفته شد.

او اظهار کرد:  سهمیه بندی براساس الگوی مصرف در حوزه بنزین قابلیت اجرا ندارد چراکه هم اکنون سهمیه بنزین براساس خودرو است و سیستم توزیع سهمیه باید به جای خودرو بر اساس خانوار ها باشد، این طرح در برنامه هفتم به گونه ای طراحی شده که تخصیص سهمیه بر اساس خانوار محور باشد.

در ادامه برنامه زمانیان کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور هر راهکاری قرار است اجرا شود جنبه های مصرف آن را باید در نظر بگیریم گفت: در اجرای صرفه جویی مصرف سوخت  باید  خود مردم  ذینفع صرفه جویی شوند.

او گفت: طرحی ارائه شد که تخصیص سهمیه حامل انرژی بر اساس خانوار باشد که این طرح پیش از این به صورت آزمایشی در کیش انجام شد و خود مردم ذینفع شدند. طبق ارزیابی ها میزان مصرف سوخت بین ۴تا ۲۰ درصد کاهش داشت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان