اسفندماه آخرین زمان کسر اقساط وام کرونا

اسفندماه آخرین زمان کسر اقساط وام کرونا

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: اسفندماه آخرین قسط مربوط به تسهیلات کرونا مبنی بر ۴ درصد کارمزد بانکی از حساب سرپرستان خانوار کسر می‌شود.

به‌روزترین‌ها– طیبه حسینی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه گفت: اسفندماه آخرین قسط وام دوم کرونا مربوط به ۴ درصد کارمزد بانکی از حساب یارانه خانوار کسر می شود.

به گفته او، آخرین قسط وام کرونا مربوط به خانوارهایی که به طور مرتب مشمول دهک اول تا نهم شناخته شدند، اسفند ماه است. چنانچه خانوارها در این مدت دهک دهم شناخته شده باشند و مجدد دهک بندی آنها تغییر کرده و مشمول دریافت یارانه شدند، زمان بندی کسر یارانه آنها متفاوت است.

حسینی ادامه داد: بهمن ماه آخرین قسط وام اربعین از حساب سرپرستان خانوار کسر شده است.

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه درباره اینکه تکلیف اقساط وام کرونا در صورتیکه خانوارها جزء دهک ۱۰ شناخته شده باشند، چیست، گفت: بنابر آیین نامه بازپرداخت اقساط، دولت با بانک ها صحبت کرده و بر عهده فرد نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان