شاخص کل بورس از منطقه سبز عقب نشینی کرد

شاخص کل بورس از منطقه سبز عقب نشینی کرد

شاخص کل بورس با رشد ۱۰ هزار و ۲۵۸ واحدی در تراز ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۶۴۳ واحدی ایستاد.

به‌روزترین‌ها– یکشنبه (۲۰ فروردین) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۵۸۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۹۶۶ واحدی قرار گرفت.در انتهای بازار شاخص کل بورس با رشد ۱۰ هزار و ۲۵۸ واحدی در تراز ۲ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۶۴۳ واحدی ایستاد.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم ۱۰ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان رسید. «کگل»، «فارس» و «رمپنا» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «خودرو»، «خساپا» و «شستا» سه نماد پر تراکنش بودند.

شاخص کل هم وزن با رشد ۱۱ هزار و ۳۵۲  واحدی روی پله ۶۸۷ هزار و ۸۹۷ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۱۸ هزار و ۳۰ میلیارد سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۳۲۱ هزارمیلیارد تومان رسید.

شاخص فرابورس هم با رشد ۴۲۸ واحدی روی پله ۲۷ هزار و ۴۸۷ واحدی ایستاد. همچنین حجم معاملات امروز سهام در فرا بورس به تعداد ۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد سهم به ارزش ۲ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان رسید.
برترین گروه صنعتی بورس
امروز خودرو بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین «فلزات اساسی» و «شیمیایی» در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس
سهام شرکت‌های کسرا، و فباهنر ولپارس بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های سخزر، کرازی و تکنو بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.
افزایش و کاهش قیمت در فرابورس
سهام شرکت‌های وسپهر، دتولید و زدشت بیشترین افزایش قیمت و سهام آ س پ، ثغرب و بالاس بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.
برترین عرضه و تقاضا در بورس
بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های پی باد، وکغدیر وفردا بیشترین عرضه فروش را نماد‌های همای، افران و سپر در بورس ایران داشتند.
برترین عرضه و تقاضا در فرابورس
بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های اعتماد، آوند وثبات بیشترین عرضه فروش را نماد‌های اعتماد، کارا ۴ و آوند در فرابورس ایران داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس
نماد‌های خگستر، خودرو و دارایکم بیشترین ارزش معامله و نماد‌ها شستا، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.
اراد ۱۲۷۴، اراد ۱۲۶۴، اراد ۱۲۱۴ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های دی، کرمان و کارا بیشترین حجم معامله را در فرابورس تهران تجربه کردند.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان