اجاره ارزان برای مسکن زوج‌های جوان

اجاره ارزان برای مسکن زوج‌های جوان

۲تا ۳هزار واحد مسکونی با هدف اجاره دادن به زوج‌های جوان در شهر تهران ساخته می‌شود.

به‌روزترین‌ها– این طرح در مسیر اجرای ساخت انبوه واحد مسکن در پایتخت درنظر گرفته شده است تا خانه‌هایی با قیمت مناسب‌تر از بازار اجاره بها در اختیار زوج‌های جوانی که امکان تامین منابع مالی برای خرید مسکن را ندارند،‌ قرار گیرد.

پیش‌تر در ابتدای مردادماه آیین آغاز عملیات احداث ۳هزار واحد مسکونی قرارگاه جهادی تامین مسکن شهر تهران برگزار شد و اکنون سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از ساخت ۲تا ۳هزار واحد مسکونی برای اجاره‌داری خبر می‌دهد.

سیدمهدی هدایت در این رابطه گفت: «تعدادی اراضی ناکارآمد و رها شده در شهر وجود دارد که شهرداری می‌تواند از آنها برای تولید مسکن استفاده کند.

اقدام دیگری که شهرداری تهران در دستور کار دارد، تولید حدود ۳هزار واحد مسکونی برای اجاره‌داری است.» او ادامه داد: «سازمان اجاره‌داری زیرمجموعه سازمان نوسازی شهر تهران ایجاد شده و قرار است که این واحدهای مسکونی ساخته و در اختیار سازمان اجاره‌داری قرار گیرد تا آنها را در اختیار زوج‌های جوان قرار دهند.» ساخت مسکن برای اجاره‌داری بین ۲تا ۳سال زمان می‌برد و در این سال‌ها علاوه بر اجرای این طرح، شهرداری تهران برنامه‌های دیگری نیز برای نوسازی در بافت فرسوده دارد.

سرپرست سازمان نوسازی در این‌باره گفت: «مشوق‌های جدیدی را برای نوسازی بافت فرسوده داریم که مصوبه آن را از کمیسیون ماده ۵گرفته‌ایم و قرار است بقیه مراحل آن طی شود.

این بسته تشویقی برای اهالی ساکن بافت فرسوده و سرمایه‌گذاران است و قطعا درصورتی که این بسته را اجرایی کنیم، اقدامات خوبی صورت می‌گیرد.»  او اضافه کرد:‌ «در شهر تهران قرارگاه مسکن با ریاست علیرضا زاکانی، شهردار تهران تشکیل شده و قرار است امسال بستر و زمینه ساخت ۱۸۰هزار واحد مسکونی فراهم شود.

تأکید می‌کنم شهرداری قصد ندارد که مسکن بسازد، بلکه ما مانع‌زدایی‌ها را انجام می‌دهیم و در مواردی که نیاز باشد، کمک می‌کنیم.» هدایت درباره برطرف کردن موانع تولید مسکن نیز گفت: «اراضی ناکارآمدی در مناطق ۱۸و ۱۹داریم که موانع ساخت آن را هم برطرف می‌کنیم تا بتوانیم با تولید مسکن در پایتخت مشکل شهروندان را برطرف کنیم. کارها در قرارگاه مسکن به‌خوبی پیش می‌رود.

بخشی از ۱۸۰هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته می‌شود و البته این نکته را بگویم که این خانه‌ها در بین مناطق تهران توزیع شده و هر منطقه هم می‌داند که چه کاری باید انجام دهد.»

مکث
خانه‌های قرارگاه مسکن به سرعت در حال ساختند


  ۲۰هزار واحد مسکونی در مرحله ساخت هستند.
  ۲۰هزار واحد مسکونی صدور پروانه ساخت تا پایان شهریور دریافت می‌کنند.
  ۳هزار واحد مسکونی برای اجاره‌داری در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گیرند.
  ۱۸۰هزار واحد مسکونی سال ۱۴۰۱در بستر ساخت قرار می‌گیرند.
  ۱۸و ۱۹، ۲منطقه‌ای هستند که  اراضی ناکارآمد و مناسب برای اجرای طرح قرارگاه مسکونی دارند.
  ۱۰۰۰واحد مسکن در منطقه ١١ و در قالب قرارگاه جهادی احداث می‌شوند.
  ۳۵پروژه مسکونی و ۵ پروژه خدماتی در محله نفرآباد منطقه ۲۰در دست اجرا است.

 منبع: همشهری