شاسی بلند ۲ میلیاردی ۵۵ میلیون ارزان شد

شاسی بلند ۲ میلیاردی ۵۵ میلیون ارزان شد

مدل های مختلف شاسی بلند کی‌ام‌سی بین ۲۰ الی ۵۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت است. قیمت سایر محصولات کرمان موتور هم امروز ریزشی بود.

به‌روزترین‌ها– با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر قیمت بازار
جک J4۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S3۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S5۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی T8۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی J7۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی K7۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 منبع: اقتصادآنلاین