هزینه تبلیغاتی شرکت مخابرات ۲۳ برابر هزینه آب، برق و گاز شرکت

هزینه تبلیغاتی شرکت مخابرات ۲۳ برابر هزینه آب، برق و گاز شرکت

طی سال ۱۴۰۰ گروه مخابرات درحالی ۲۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان هزینه حامل‌های انرژی پرداخت کرده که هزینه تبلیغات این گروه طی همان سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان بوده است.

به‌روزترین‌ها– قیمت پایین اقلام انرژی و آب در ایران موجب شده شرکت‌های دولتی به‌دلیل کسری آشکار و پنهان منابع، هم زیان‌ده شده و هم اقدام به دریافت تسهیلات از بانکها و برداشت از بودجه عمومی کنند.

این موضوع فشار بر منابع بانک‌ها را زیاد کرده و هم موجب می‌شود دولت بسیاری از تخلفات بانک‌ها را نادیده بگیرد. همچنین قیمت‌های پایین یکی از موانع عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و برق و گاز است.

در مورد ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی به‌ویژه برای اشخاص حقیقی و شرکت‌های پرمصرف بررسی صورت مالی شرکت مخابرات آمار جالب‌توجهی دارد.

براساس صورت مالی این گروه، طی سال ۱۴۰۰ گروه مخابرات درحالی ۲۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان هزینه حامل‌های انرژی پرداخت کرده که هزینه تبلیغات این گروه طی همان سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان بوده است. به‌عبارتی، هزینه تبلیغات گروه مخابرات ۲۳/۲ برابر هزینه انرژی گروه بوده است.

هزینه تبلیغاتی شرکت مخابرات ۲۳ برابر هزینه آب، برق و گاز شرکت

قابل ذکر است هزینه انرژی گروه مخابرات معادل ۷۵/. درصد از کل هزینه‌های اداری-عمومی گروه می‌شود. همچنین هزینه انرژی مخابرات معادل ۰۸/. درصد از کل درآمد عملیاتی این شرکت است.

 منبع: نود اقتصادی