مودیان “ناتوان” چگونه قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کنند؟

مودیان “ناتوان” چگونه قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کنند؟

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه در صورتی که مودی "ناتوان" تشخیص داده شود، شرکت معتمد وظیفه ارائه خدمت به او را خواهد داشت، گفت: مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیک به عهده شرکت معتمد خواهد بود.

به‌روزترین‌ها– اشکان هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی شرایط برخی از مودیان که توانایی صدور صورت‌حساب الکترونیکی را ندارند پس از اجرای عمومی قانون پایانه‌های فروشگاهی، گفت: بخشی از این موضوع به فرهنگ‌سازی مربوط می‌شود. برای این منظور جلسات آموزش‌های متعددی برای همکاران سازمان امور مالیاتی، اصناف و اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها برگزار شده است.

عدم همکاری اصناف در آموزش مودیان خرد

وی افزود: در اجرای ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی، اتاق اصناف به همراه سازمان امور مالیاتی متولی آموزش در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند. در این مورد نیز در حال رایزنی با اتاق اصناف هستیم.

هراتی با بیان اینکه در مقطع فعلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای سازمان امور مالیاتی تنها هزینه به دنبال داشته است، گفت: وجه اصلی اجرای این قانون عدالت مالیاتی است اما قطعا اجرای کامل قانون درآمدهای مالیاتی را افزایش خواهد داد چراکه از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: افرادی که نمی‌توانند این قانون را اجرا کنند باید آموزش ببینند. عمده افرادی که چنین شرایطی دارند از اصناف هستند و باید در این حوزه اقدامات بیشتری انجام شود. اتاق تعاون و اتاق بازرگانی براساس قانون موظف به آموزش اعضای خود هستند.

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی تاکید کرد: با این وجود، براساس ماده دو قانون پایانه‌های فروشگاهی، مودیانی که نتوانند صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند، درخواست خود را به کارگروه استانی متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده وزارت ارتباطات و نماینده اتاق اصناف استان مربوطه ارائه می‌کنند.

در صورتی که مودی براساس شرایطی مانند مشکلات جسمانی، تحصیلی، منطقه‌ای و … که در قانون نیز مشخص شده است، کم‌توان یا ناتوان تشخیص داده شود، شرکت معتمد موظف است به این مودی خدمت ارائه کند و پس از آن مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیک و تمام موارد مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی به عهده شرکت معتمد است. در مقابل مودی یک تعرفه جزئی پرداخت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه ارائه این خدمت نیز به صورت سالانه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌شود، گفت: در حال حاضر ما دو شرکت معتمد نوع یک داریم که به مودیان خدمت ارائه خواهند کرد.

 منبع: تسنیم