سود خالص بیمه مرکزی ۸۴ میلیاردی شد

سود خالص بیمه مرکزی ۸۴ میلیاردی شد

اطلاعات مالی بیمه مرکزی که به تازگی منتشر شده نشان می دهد این سازمان توانسته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ سود خالص ناشی از فعالیت‌های خود را ۲۱.۷ درصد بیشتر کند.

به‌روزترین‌ها– در روزهای اخیر وزارت اقتصاد با افشای صورت‌ مالی شرکت‌های دولتی، عملکرد مالی آن‌ها در سال گذشته را برای عموم منتشر کرد.

بررسی صورت حساب مالی بیمه مرکزی نشان می‌دهد که جمع دارایی‌های بیمه مرکزی در سال گذشته با ۱۸ درصد افزایش همراه بوده و البته جمع بدهی‌های آن نیز حدود ۲۵ درصد رشد کرده است.

جمع دارایی‌های بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶ هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

جمع بدهی‌های بیمه مرکزی در سال گذشته نیز ۳۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۳۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

بیمه مرکزی در سال گذشته توانسته درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای خود را ۳۸.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن بیشتر کند.

بنابراین، درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع بیمه‌ای بیمه مرکزی از ۳۴۴۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۷۷۳ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین، سود خالص بیمه مرکزی در سال گذشته بیش از ۸۴ میلیارد تومان محاسبه شده است.

این در حالی است که سود خالص این نهاد در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۹ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است، بنابراین، سود خالص بیمه مرکزی ناشی از فعالیت‌های خود در سال گذشته ۲۱.۷ درصد بیشتر شده است.

سود خالص بیمه مرکزی ۸۴ میلیاردی شد – اخبار بازار ایران
 منبع: ایسنا