ساعت آغاز به کار بانک‌ها در استان تهران تغییر کرد

ساعت آغاز به کار بانک‌ها در استان تهران تغییر کرد

بانک مرکزی ساعت آغاز به کار بانک‌ها در استان تهران را هفت و ۳۰ دقیقه اعلام کرد.

به‌روزترین‌ها– با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، ساعت شروع به کار خدمات‌رسانی بانک‌ها در این استان، ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح تعیین شد.

همچنین ساعت حضور کارمندان بانک‌ها در محل کار نیم ساعت زودتر، یعنی ساعت هفت صبح است. 

 منبع: ایرنا