کاهش تولید شیر و گوشت گاو در تابستان

کاهش تولید شیر و گوشت گاو در تابستان

طبق اعلام مرکز آمار، در تابستان امسال ١,٩ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شد که نسبت به فصل تابستان سال قبل ١٠.٥ درصدی کاهش داشته است.

به‌روزترین‌ها– نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در فصل تابستان ١٤٠١ نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله پروار شده در این فصل به ٤٣٠ هزار رأس رسید که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٤ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین تعداد گاو و گوساله متولد شده در فصل تابستان ٢٣٩ هزار رأس برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥,٤ درصد کاهش یافته است.

تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور نیز با ١١٠ هزار رأس کاهش نسبت به فصل تابستان ١٤٠٠، به حدود ٥,٥ میلیون رأس (شامل ١.٤ میلیون رأس دام اصیل، ٢.٣ میلیون رأس دام آمیخته و ١.٨ میلیون رأس دام بومی) رسید.

 منبع: ایسنا