اجبار دانش آموزان چینی به کار در کارخانه اپل بررسی می شود

اجبار دانش آموزان چینی به کار در کارخانه اپل بررسی می شود

اپل مشغول بررسی ادعای اجبار دانش آموزان چینی برای کار در کارخانه تولید ساعت هوشمند این شرکت هستند.

موبنا – اپل مشغول تحقیق درباره گزارشی است که ادعا می کند دانش آموزان دبیرستانی در چین به اجبار ساعت های هوشمند این شرکت را می سازند. طبق این گزارش دانش آموزان از طریق یک برنامه کارآموزی اجباری غیر مرتبط به رشته تحصیلی شان مجبور به کار در کارخانه های اپل هستند.
گروه حمایت از حقوق کارگران SACOM هفته گذشته با انتشار گزارشی ادعا کرد نوجوانان ۱۶ تا ۱۹ سال در خطوط تولید اپل در کارخانه ای واقع در «چانگ کوینگ» کار می کنند.
طبق این گزارش دانش آموزان از سوی مدارس مجبور می شوند در کارخانه هایی کار کنند که توسط شرکت Quanta Computer مدیریت می شوند. همچنین دانش آموزان مجبور هستند اضافه کاری و در برخی موارد حتی در شیفت های شب فعالیت کنند.
این درحالی است که به گفته اپل پس از سه بار تحقیق بین ماه های مارس تا ژوئن امسال هیچ گونه شواهدی از وجود کارآموزان دبیرستانی در کارخانه مذکور پیدا نشده است.

 منبع: مهر