پاداش نزدیک به ۲ میلیارد تومانی هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد

پاداش نزدیک به ۲ میلیارد تومانی هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد

پاداش اعضای هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به‌روزترین‌ها– براساس تصمیمات مجمع عمومی بانک پاسارگاد، پاداش اعضای هیئت‌مدیره این بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

پاداش نزدیک به ۲ میلیارد تومانی هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد – اخبار بازار ایران

قابل ذکر است در سال مالی ۱۳۹۸ نیز پاداش اعضای هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان بوده است.

 منبع: نود اقتصادی