تا پایان هفته کارتخوان‌ بدون پرونده مالیاتی نخواهیم داشت

تا پایان هفته کارتخوان‌ بدون پرونده مالیاتی نخواهیم داشت

محرمیان گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزار‌های پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که دستگاه‌های باقی مانده هم این هفته به سامانه مودیان متصل می‌شوند.

به‌روزترین‌ها– مهران محرمیان گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزار‌های پرداخت دارای پرونده مالیاتی شده اند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزار دستگاه کارتخوان باقی مانده که در این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

او گفت: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که در چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد. تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند.

 شماری از حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند، ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.