خرید وفروش مسکن در سکون/ پاسداران متری ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

خرید وفروش مسکن در سکون/ پاسداران متری ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

آمارها نشان می دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها حالت سکون پیدا کرده اند با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است.

به‌روزترین‌ها– رشد قیمت مسکن در سالهای گذشته موجب شده است تا متقاضیان خرید مسکن به دنبال خرید واحدهای کوچک در مناطق جنوب شهر تهران باشند.

با این حال از ظواهر امر پیدا است که در روزهای گذشته خرید وفروش مسکن با اینکه با تغییرات اندکی همراه بوده اما همچنان در سکون است.

قیمت‌های مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محلهقیمت هر متراژ به تومان
پاسداراناز ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون
حکیمیهاز ۲۱ میلیون تا ۴۰ میلیون
پونک۵۱ میلیون
نازی آباد۳۴ میلیون
شهرک غرب۵۴ میلیون
قیطریهاز ۸۸ میلیون تا ۱۱۰ میلیون
پیروزیاز ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون
 منبع: مهر