اعمال شب و روز اربعین حسینی

زیارت اربعین، زیارت وداع اربعین،‌ زیارت روز آخر عاشورا، غسل اربعین، غسل زیارت و دعا،‌ استفاده از لباس تمیز و آراستگی و خوش‌بویی و ذکر تسبیح و تکبیر از جمله اعمال شب و روز اربعین حسینی به شمار می‌رود.

اعمال شب و روز اربعین حسینی