اخبار برگزیدهانرژیخودروفناوری و خودروفیدفید برتر

تغییرات آب و هوایی بر مسافت قابل پیمایش خودروهای الکتریکی چه تاثیری می‌گذارد؟

به‌روزترین‌ها| یکی از مزایای انتخاب خودروهای برقی به عنوان ماشین شخصی تان این است که به شما این امکان را می‌دهد که قبل از ورود به آن، سیستم تهویه را به‌صورت از راه دور فعال کنید و وارد یک خودرو با دمای مطبوع و راحت شوید.

اما شاید بد نباشد قبل از خرید یک خودرو برقی این را بدانید که تغییرات آب و هوایی به خصوص سرما می‌تواند تاثیر شایانی بر روی مسافت قابل پیمایش یک دستگاه خودروی برقی بگذارد. برای مثال اگر انتظار دارید که در هوای یخ‌بندان بیرون، همان میزان بُردی را که به صورت رسمی اعلام شده است به دست آورید، شما با یک شوک مواجه خواهید شد. اما چقدر باید انتظار کاهش مسافت قابل پیمایش خودرو را داشته باشید؟

رسانه‌های چینی در این باره آزمایشی جامعی بر روی تعداد زیادی از خودروهای الکتریکی محبوب انجام داده‌اند تا این موضوع را مشخص کنند. بدیهی است که نمونه‌های این آزمایش شامل خودروهای چینی بیشتری هستند، اما همچنین تعداد زیادی از مدل‌های بین‌المللی نیز در این آزمایش گنجانده شده‌اند.

در برنامه آزمایشی، ۴۵ خودروی محبوب در دمای ۸ الی ۱۰ درجه سانتی‌گراد با حداکثر بازیابی انرژی، کنترل دما بر روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد در حالت اقتصادی، تایرهای چهار فصل و حالت رانندگی اقتصادی، مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

سه برنامه برای آزمایش وجود دارد: رانندگی در شهر با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت (مسافت ۱۰۰ کیلومتر)، رانندگی با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت (مسافت ۱۰۰ کیلومتر) و رانندگی در بزرگراه با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت (مسافت ۱۵۳ کیلومتر).

بی تردید، دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خیلی سرد نیست، اما به اندازه‌ای کافی است که تفاوت‌هایی بین سازندگان مختلف خودروها و نحوه عملکرد خودروهایشان در دمای پایین نشان دهد.

BMW i3 eDrive 35L عملکرد بسیار خوبی داشت و رتبه اول را با حفظ ۸۰.۵ درصد از بُرد تبلیغاتی خود (۴۲۴ کیلومتر) کسب کرد. خودروی Ford Mustang Mach-e GT و Nio ET5 با حفظ ۷۹.۷ درصد و ۷۹.۰ درصد از بُرد خود به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

با نگاهی به ۱۴ خودروی الکتریکی برتر این لیست، بیشتر آنها درصد بُرد واقعی خود را بین ۷۰ تا ۸۰ درصد حفظ کرده‌اند، با خودروی Volvo XC40 و Arcfox aS HI که در انتهای لیست قرار دارند و حدود ۴۰ درصد از بُرد خود را از دست داده‌اند.

مدل‌ها و ارقام مصرف انرژی آنها در سه حالت مختلف به شرح زیر است:

BMW i3 eDrive 35L:

 • ۱۵.۶ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۵.۶ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۸.۸ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۴۲۴ کیلومتر (۳۳۶ مایل)
 • ۸۰.۵ درصد از بُرد تبلیغاتی

Ford Mustang Mach-e GT:

 • ۱۷.۴ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۰.۵ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۵.۰ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۳۹۲ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
 • ۷۹.۷ درصد از بُرد تبلیغاتی

Nio ET5 100 kW:

 • ۱۶.۸ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۶.۳ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۱.۰ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۵۶۱ کیلومتر (۳۴۹ مایل)
 • ۷۹.۰ درصد از بُرد تبلیغاتی

BMW iX3:

 • ۱۸.۳ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۷.۵ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۱.۵ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۴۲۲ کیلومتر (۲۶۲ مایل)
 • ۷۸.۸ درصد از بُرد تبلیغاتی

Audi Q4 e-tron 40:

 • ۱۴.۷ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۸.۱ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۳.۲ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۴۷۰ کیلومتر (۲۹۲ مایل)
 • ۷۷.۷ درصد از بُرد تبلیغاتی

Zeekr 001 4WD YOU:

 • ۲۰.۲ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۸.۵ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۳.۸ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۴۸۵ کیلومتر (۳۰۱ مایل)
 • ۷۴.۵ درصد از بُرد تبلیغاتی

IM L7:

 • ۱۹.۲ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۹.۴ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۳.۶ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۴۵۲ کیلومتر (۲۸1 مایل)
 • ۷۳.۵ درصد از بُرد تبلیغاتی

Rising Auto R7:

 • ۱۹.۳ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۸.۹ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۴.۴ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۴۳۷ کیلومتر (۲۷۲ مایل)
 • ۷۲.۱ درصد از بُرد تبلیغاتی

Nissan Ariya 87 kWh:

 • ۲۲.۱ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۲.۴ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۸.۳ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۳۷۶ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
 • ۷۰.۵ درصد از بُرد تبلیغاتی

Polestar 2 LR FWD:

 • ۱۸.۳ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۹.۹ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۳.۱ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۳۸۷ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
 • ۶۸.۳ درصد از بُرد تبلیغاتی

Maxus Mifa 9:

 • ۲۳.۵ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۳.۰ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۳۰.۳ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۳۵۷ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
 • ۶۶.۲ درصد از بُرد تبلیغاتی

Cadillac Lyriq RWD:

 • ۲۱.۴ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۰.۸ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۵.۴ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
 • ۶۵.۴ درصد از بُرد تبلیغاتی

Volvo XC40 Recharge SR RWD:

 • ۱۹.۰ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۱۹.۷ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۴.۷ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
 • ۶۰.۲ درصد از بُرد تبلیغاتی

Arcfox aS HI:

 • ۲۴.۱ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۳.۸ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت
 • ۲۷.۸ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر در سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت
 • بُرد واقعی: ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
 • ۵۹.۳ درصد از بُرد تبلیغاتی

حفظ مسافت قابل پیمایش در خودروهای هیبریدی و پلاگین

در بیشتر موارد، تفاوت ناچیزی بین رانندگی با سرعت ۳۰ و ۶۰ کیلومتر در ساعت وجود دارد، زیرا سیستم گرمایشی اثر مقاومت هوا را جبران می‌کند. همانطور که انتظار می‌رود، رانندگی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت تاثیر زیادی بر باتری دارد و تقریباً تمام خودروها مصرف انرژی بالاتر از ۲۰ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند، به جز BMW i3 که عملکرد قابل توجه ۱۸.۸ کیلووات‌ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر را دارد.

در حالت خودروهای هیبریدی پلاگین و هیبریدی توسعه‌یافته، ما شاهد حفظ حدود ۷۰ درصد از بُرد تبلیغاتی در حالت الکتریکی هستیم.

مدل‌ها و بُردهای تبلیغاتی و واقعی آنها به شرح زیر است:

Geely Emgrand L Leishen Hi-P:

 • بُرد تبلیغاتی: ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل) (NEDC)
 • بُرد واقعی: ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
 • ۵۴.۶ درصد از بُرد تبلیغاتی

Changan Deepal SL03:

 • بُرد تبلیغاتی: ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۴ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
 • ۶۸.۲ درصد از بُرد تبلیغاتی

Haval H6:

 • بُرد تبلیغاتی: ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل) (NEDC)
 • بُرد واقعی: ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
 • ۶۶.۳ درصد از بُرد تبلیغاتی

BYD Song Plus:

 • بُرد تبلیغاتی: ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل) (NEDC)
 • بُرد واقعی: ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
 • ۸۵.۲ درصد از بُرد تبلیغاتی

Geely Monjaro Hi-P:

 • بُرد تبلیغاتی: ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
 • ۶۸.۳ درصد از بُرد تبلیغاتی

Wey Mocha:

 • بُرد تبلیغاتی: ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
 • ۸۵ درصد از بُرد تبلیغاتی

AITO M5:

 • بُرد تبلیغاتی: ۱۷۰ کیلومتر (۱۰۶ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
 • ۷۸.۴ درصد از بُرد تبلیغاتی

Lynk & Co 09:

 • بُرد تبلیغاتی: ۱۹۰ کیلومتر (۱۱۸ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
 • ۷۳.۸ درصد از بُرد تبلیغاتی

AITO M7:

 • بُرد تبلیغاتی: ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۴ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
 • ۶۲.۳ درصد از بُرد تبلیغاتی

Li L8:

 • بُرد تبلیغاتی: ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
 • ۷۲.۲ درصد از بُرد تبلیغاتی

Li L9:

 • بُرد تبلیغاتی: ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل) (CLTC)
 • بُرد واقعی: ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
 • ۷۱ درصد از بُرد تبلیغاتی

به طور کلی هرچند ممکن است برخی از خودروهای الکتریکی مورد آزمایش قرار نگرفته باشند اما می‌توان فهمید که تغییرات آب و هوایی و به خصوص کاهش دما مالکان این گروه از خودروها را شگفت زده خواهد کرد. بنابراین نباید انتظار همان پیمایش تبلیغ شده را در فضول سرد سال از چنین خودروهایی داشت. از این رو این افت عملکرد شاید بتواند به عنوان یکی از ضعف های جدید خودروهای برقی در مقایسه با خودروهای سوخت فسیلی معرفی ‌شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا